Divulgació de l’ofici de la forja

Des de l'inici del taller de la Serralleria March l'any 1903, la nostra feina sempre ha estat vinculada a la imatge de la ciutat de Mataró. Les peces que han sortit del taller són el referent de la forja artística en el patrimoni de la ciutat i de la comarca del Maresme.

Història de la forja

Som una més de les branques que conformen la història de la forja treballant tots els estils, tècniques i vessants. El nostre treball es distingeix perquè continuem mantenint l'essència de la forja i la tradició amb el nostre toc personal. Cada peça també es fa pensant en la personalitat i gust del nostre client, per la qual cosa el treball és totalment únic i original.